Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-2018

Εισηγήσεις Α’ εξαμήνου: 12/01/2018 – 04/05/2018
Εξετάσεις Α’ εξαμήνου: 05/05/2018 – 19/05/2018

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-2018

Εισηγήσεις Β’ εξαμήνου (Α’ μέρος): 01/6/2018 – 30/06/2018
Εισηγήσεις Β’ εξαμήνου (Β’ μέρος): 07/09/2018 – 26/10/2018
Εξετάσεις Β’ εξαμήνου (Β’ μέρος): 02/11/2018 – 16/11/2018