Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016-2017

Εισηγήσεις Α’ εξαμήνου: 20/01/2017 – 05/05/2017

Εξετάσεις Α’ εξαμήνου: 06/05/2017 – 20/05/2017

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016-2017

Εισηγήσεις Β’ εξαμήνου (Α’ μέρος): 26/05/2017 – 29/06/2017

Εξετάσεις Β’ εξαμήνου (Α’ μέρος): 30/06/2017 – 01/07/2017

Εισηγήσεις Β’ εξαμήνου (Β’ μέρος): 01/09/2017 – 20/10/2017

Εξετάσεις Β’ εξαμήνου (Β’ μέρος): 21/10/2017 – 27/10/2017